PL | EN

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Das Museum der Stadt Breslau
Sukiennice 14/15                            Tickets: 
MI - FR                 1000 - 1700
SA - SO                 1000 - 1800

ab 15zł

bis 35zł

tel. (71) 347-16-90

Konkurs "Wyobraźnia i Rygor"
od
2018-01-05
do
2018-02-13

Konkurs otwarty na artykuł o objętości od 4.000 do 6.000 znaków na temat jednego obrazu (oraz jego autora) z wystawy "Wyobraźnia i Rygor" w Muzeum Miejskim Wrocławia, Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Organizatorzy:
Muzeum Miejskie Wrocławia, Właściciele kolekcji "Wyobraźnia i Rygor" Grażyna i Jacek Łozowscy


Temat konkursu:
Konkurs otwarty na artykuł o objętości od 4.000 do 6.000 znaków na temat jednego obrazu (oraz jego autora) z wystawy "Wyobraźnia i Rygor" w Muzeum Miejskim Wrocławia, Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35


Termin składania prac: 13.02.2018 r.


Miejsce i forma składania prac:
Muzeum Miejskie Ratusz, Pani Ewa Pluta (wersja papierowa lub elektroniczna) lub na adres: ewapluta@mmw.pl (wersja elektroniczna). Prace będą oceniane anonimowo, więc muszą być oznaczone pseudonimem lub znakiem. Tak samo powinna być oznaczona osobna, zamknięta koperta z danymi identyfikującymi autora oraz dołączonym oświadczeniem autora o zgodzie na nieodpłatną publikację artykułu w dowolnym medium i formie (internet, prasa, publikacja książkowa, itp) przez organizatorów.


Termin rozstrzygnięcia konkursu i uroczystego podania wyników: 20.02.2018 r. o godz. 12:00 Muzeum Miejskie Wrocławia, Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego 35.


Nagrody:
- I miejsce PLN 1.500,-  (słownie: tysiąc pięćset złotych)
- II miejsce PLN 1.000,- (słownie: tysiąc złotych)
- III miejsce PLN 500,-   (słownie: pięćset złotych)
 - nagrody rzeczowe lub finansowe niezależnie ufundowane przez sponsorów.


Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane łącznie z reprodukcją wybranego obrazu w Magazynie Gazety Wrocławskiej, kwartalniku „Quart” i kwartalniku „Format”. Organizatorzy przewidują też zbiorową publikację artykułów w wydaniu książkowym.


Komisja konkursowa:
Przewodniczący: prof. dr hab. Waldemar Okoń
Członkowie: dr Sylwia Świsłocka-Karwot, dr Andrzej Saj, mgr Agnieszka Kłos, Jacek i Grażyna Łozowscy


Sponsorzy:
Rotary Club Wrocław-Centrum (I nagroda), PPH WADEX SA (II nagroda), BKRI BIEDROŃ (III nagroda) Muzeum Miejskie Wrocławia, Rezydencja Piasek, Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego „Quart”, Kwartalnik Akademii Sztuk Pięknych „Format”, Grażyna i Jacek Łozowscy, Pan Leszek Sługocki i inni.


Partner medialny:
Gazeta Wrocławska


 

 

Aktualności
Konkurs "Wyobraźnia i Rygor"
od
2018-01-05
do
2018-02-13

Konkurs otwarty na artykuł o objętości od 4.000 do 6.000 znaków na temat jednego obrazu (oraz jego autora) z wystawy "Wyobraźnia i Rygor" w Muzeum Miejskim Wrocławia, Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35