PL | EN

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Archaologisches Museum 

Cieszyńskiego 9                            Bilety: 
MIT - SA        1000 - 1700
SU                 1000 - 1800

od 5zł

do 15zł

tel. (71) 347-16-96

Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły
od
2019-10-18
do
2020-01-05

Wystawa prezentuje wybór najistotniejszych zabytków z dorzecza Odry i Wisły, pochodzących ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów. Są wśród nich przede wszystkim: ozdoby, części stroju, monety oraz broń ze skarbów i bogatych grobów.

 

Muzeum Archeologiczne, Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9
Kurator: dr Paweł Madera
Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski

 

Kanwą objazdowej wystawy Barbarzyńskie tsunami są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku, w okresie wielkiej wędrówki ludów. Wówczas plemiona barbarzyńskie przełamały granice Imperium Romanum, wtargnęły na jego obszar, rozciągający się na znacznych połaciach Europy i Afryki Północnej, zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Często tworzyły na jego gruzach własne królestwa. Niektóre z tych ludów wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły. Odegrały znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion oraz w kształtowaniu nowego porządku w Europie średniowiecznej. Świadectwa ich pobytu na ziemiach polskich odkrywane są w różnych regionach między Bałtykiem a Karpatami. Często są to spektakularne znaleziska archeologiczne z obszaru Polski, stanowiące ozdobę muzealnych kolekcji.

 

Wystawa prezentuje wybór najistotniejszych zabytków z dorzecza Odry i Wisły, pochodzących ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów. Są wśród nich przede wszystkim: ozdoby, części stroju, monety oraz broń ze skarbów i bogatych grobów.

 

Ekspozycja została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z jedenastoma placówkami muzealnymi, w tym z Muzeum Archeologicznym, Oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jest również pokłosiem projektu „Maestro” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą (http://www.mpov.uw.edu.pl/), realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim przez polskich badaczy we współpracy z kolegami z innych krajów europejskich.

Wśród zabytków pochodzących z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, zobaczyć można nieeksponowane dotychczas znaleziska z obszarów nadczarnomorskich i z terenu Francji. Wystawa łączy tradycyjną ekspozycję, gdzie główną rolę odgrywają muzealia, uzupełnioną nowoczesnymi technologiami.

 

Projekt współorganizowany przez:
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Muzeum w Lęborku
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Muzeum Zamojskie w Zamościu
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Muzeum Miejskie Wrocławia
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Lekcje muzealne: 5 zł od dziecka
Rezerwacje: 71 347 16 96 w. 332

Aktualności
Brak wydarzeń