PL | EN

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Medaillen Museum

Kazimierza Wielkiego 35                            Tickets: 
MO - DI                 1000 - 1700
SA - SO                 1000 - 1800

ab 15zł

bis 35zł

100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża
od
2019-10-25
do
2019-12-31
Wystawa z okazji 100 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowana przez Dolnośląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Muzeum Sztuki Medalierskiej. Przedstawia zarys historii PCK i jego działania od 1919 roku, aż po czasy obecne. Przedstawione dokumenty ukazują zmieniający się charakter tej organizacji.

Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego 35
od 25 października do 31 grudnia

 

W okresie II wojny światowej PCK działał na Węgrzech, w Rumunii, na terenie Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w wielu innych krajach. Działalność ta polegała głównie na pomocy rannym i chorym żołnierzom oraz ludności cywilnej – zwłaszcza dzieciom.

 

W bieżącym roku mija 100 rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Zorganizowana przez Muzeum Sztuki Medalierskiej oraz Dolnośląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wystawa przedstawia zarys historii PCK, jego działania od 1919 roku, po czasy obecne. Przedstawione dokumenty ukazują zmieniający się charakter tej organizacji.

 
Czerwony Krzyż powstał w 1863 roku z inicjatywy Henryka Dunanta, który doprowadzili do powstania narodowych stowarzyszeń, niezależnych od polityki poszczególnych państw, których celem było niesienie pomocy rannym, zwłaszcza na polu walki. Wówczas to powołano w Genewie Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, następnie przekształcony w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Głównym zadanie nowo powstałego stowarzyszenia było ochotnicze niesienie pomocy poszkodowanym w czasie działań wojennych.
 Na terenie Polski podczas powstania styczniowego Rząd Narodowy wydał instrukcje dla lekarzy, w której polecił aby rannych nieprzyjaciół opatrywać z taką samą  troską jak własnych  żołnierzy. Polskie władze wojskowe we wszystkich zrywach zbrojnych już od 1794 roku stosowały zasady czerwonokrzyskie. Po powstaniu listopadowym utworzyły się komitety i towarzystwa w Warszawie, Krakowie i w Poznaniu. Powstawały takie organizacje jak: "Towarzystwo Czerwonego Krzyża Pomocy Więźniom Politycznym”, „Towarzystwo Czerwonego Krzyża”, którym kierował Ludwik Waryński, czy „Towarzystwo Pomocy Więźniom  i Emigrantom Politycznym Czerwony Krzyż”. W okresie I wojny światowej we wszystkich zaborach powstawały kolejne organizacje czerwonokrzyskie: na terenie Galicji działał między innymi: „Samarytanin Polski”, „Komitet Pań Czerwonego Krzyża”, „Stowarzyszanie Pielęgniarek Czerwonego Krzyża” czy „Krajowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża dla Galicji”; Na terenie Wielkopolski powstał „Poznański Komitet Ratunkowy i „Rada Główna Opiekuńcza”, na terenie zaboru rosyjskiego utworzono „Polski  Komitet Pomocy Sanitarnej” pod koniec wojny powstało również „Pogotowie Ratunkowe” oraz "Centralny Komitet Obywatelski" z siedzibą w Warszawie.
 Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości Polski,  z inicjatywy  Stowarzyszenia „Samarytanin Polski”, zwołano  zebranie wszystkich istniejących na ziemiach polskich humanitarnych organizacji o charakterze czerwonokrzyskim pod patronatem Heleny Paderewskiej, gen. Zdzisława Horodyńskiego oraz władz wojskowych i cywilnych i w dniu 18 stycznia 1918 roku powołano Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, którego prezesem został  książę Paweł Sapiecha. PTCK zostało uznane przez  Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i po zatwierdzeniu statutu w 1919 r. przyjęto go do Ligi Towarzystw Czerwonego Krzyża. 1 września 1927 roku zmieniono nazwę stowarzyszenia na Polski Czerwony Krzyż.


Na wystawie zaprezentowane zostały dokumenty obrazujące różne pola działalności PCK w Polsce, legitymacje członkowskie, różne zaświadczenia, dyplomy, okolicznościowe wydawnictwa, odznaki i odznaczenia. Towarzyszy im pokaz dokumentów i wydawnictw, pocztówek, obligacji, odznaczeń czerwonokrzyskich z całego świata. Do cenniejszych należy zaliczyć odznaczenie im. Florance Nightingale, które nadawane jest wybitnie zasłużonym pielęgniarkom. Międzynarodowy Czerwony Krzyż ustanowił je w 1912 roku, dla uczczenia pamięci Florence Nightingale, której zasługą była reorganizacja i modernizacja szpitalnictwa wojskowego i cywilnego. Była również założycielką pierwszej szkoły pielęgniarstwa w Londynie.  W latach 1923-2019 zostały nim odznaczone 102 polskie pielęgniarki i sanitariuszki.


Ekspozycja prezentuje także pierwsze odznaczenie Czerwonego Krzyża, ustanowionego we Francji, za udział w wojnie francusko-pruskiej 1870 roku. Spośród polskich odznaczeń czerwonokrzyskich zaprezentowano między innymi: Odznaczenia „Samarytanin Polski” z lat 1912-1919, Odznakę Honorową Członka Dożywotniego PTCK 1921-1927, odznakę Wielkopolskiego Związku Towarzystw Czerwonego Krzyża z 1919 r, odznaki Honorowe PTCK 1921-1927, Śląski Powstańczy Krzyż Samarytański z 1921 r. Duża grupa dokumentów dotyczy bardzo ważnego zadania, jakie wypełniał PCK w czasie II wojny światowej – poszukiwań zaginionych żołnierzy oraz osób cywilnych.


 

 

Aktualności
Brak wydarzeń