PL | EN

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Bürgerliches Kunstmuseum
Altes Rathaus, Marktplatz                     Tickets: 
MI - SA        1000 - 1700
SO               1000 - 1800

ab 7zł

bis 20zł

tel. (71) 347-16-90

Drogi do Wrocławia
od
2017-07-13
do
2017-09-03

Otwarcie wystawy 13 lipca 2017, godz. 17.00
Wystawa czynna do 3 września 2017

Stary Ratusz

 

           Halina Okólska, kierowniczka Muzeum Historycznego (oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) przeprowadziła wywiady z 35 mieszkańcami Wrocławia dotyczące ich losów rodzinnych, które w rezultacie zakończyły się osiedleniem w stolicy Dolnego Śląska. Przodkowie powojennych wrocławian pochodzili z Kresów południowo – wschodnich, Galicji Zachodniej, centralnych ziem Polski, Małopolski, Wielkopolski, Jugosławii, Francji i Wielkiej Brytanii. Reprezentowali oni różne  środowiska społeczne, rozmaity poziom wykształcenia i kultywowali odmienne tradycje. Zanim dotarli do Wrocławia, wówczas miasta dotkliwie zniszczonego przez działania wojenne, sami przeżyli ciężkie chwile w obozach koncentracyjnych, łagrach na Syberii, w oflagach. Część z nich działał w partyzantce.  Ich dzieci i następne pokolenia urodziły się już we Wrocławiu.


           Te wszystkie historie zostaną w ramach wystawy zilustrowane prywatnymi zdjęciami, dokumentami i pamiątkami osobistymi. Wśród dokumentów znalazły się m.in.:  zwolnienie z łagru, karta repatriacyjna, świadectwo chrztu w Czerniowcach, legitymacje z różnych wrocławskich instytucji, dyplomy ukończenia Uniwersytetu Wrocławskiego. Wypowiedzi mieszkańców miasta zilustrowane zdjęciami i dokumentami zostaną także wydane w formie katalogu (promocja książki - 24 sierpnia 2017 roku).


Kuratorka – Halina Okólska.


Wystawa płatna – 15 zł. bilet normalny, 10 zł. bilet ulgowy

Aktualności
Drogi do Wrocławia
od
2017-07-13
do
2017-09-03

Otwarcie wystawy 13 lipca 2017, godz. 17.00
Wystawa czynna do 3 września 2017

Stary Ratusz