PL | EN

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

The Henryk Tomaszewski Muzeum of Theather

 

pl. Wolności 7a                       Bilety: 
ŚR - PT       1000 - 1700
SB - ND      1000 - 1800

wystawy stałe - wstęp wolny

 

tel. (71) 347-16-96

BŁAŹNICE. POCZĄTEK
od
2018-10-28
do
2018-11-24

BŁAŹNICE. POCZĄTEK

REZYDENCJA ARTYSTYCZNA ANNY ZUBRZYCKI W MUZEUM TEATRU IM. HENRYKA TOMASZEWSKIEGO WE WROCŁAWIU
28.10 – 24.11.2018

                                                          
Projekt „Błaźnice” to nowa, około-artystyczna, aktywizująca kobiety inicjatywa we Wrocławiu. Pomysłodawczynią jest Anna Zubrzycki i jej Fundacja Voices. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację współpracy artystki z wrocławskim Muzeum Teatru, które przyznało jej tegoroczną rezydencję. Ideą „Błaźnic” jest inicjowanie interdyscyplinarnego i międzypokoleniowego dialogu pomiędzy kobietami z różnych środowisk, otwartego jednocześnie na rozmowę z mężczyznami. To miejsce dialogu w oparciu o zasady porozumienia bez przemocy oraz płaszczyzna do wymiany informacji w sprawach najistotniejszych dla uczestników i odbiorców. „Błaźnice" zostały pomyślane jako wielowątkowy program podejmujący złożony problem obecności i twórczej aktywności kobiet w pracach zespołów artystycznych.


Program:

 

28 X, godz. 16:00
OFICJALNE OTWARCIE REZYDENCJI,
WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII ZUZY KOLSKIEJ „reKONSTRUKCJA. POST MORTEM”.

Zuzanna Jagoda Kolska (1991-2014), absolwentka londyńskiego University of Westminster, na którym w 2014 roku obroniła tytułu Bachelor of Arts na wydziale Media, Arts and Design, kierunku Contem-porary Media Practise. Zajmowała się fotografią, tworzyła filmy, muzykę, pisała, m.in. dla VICE Maga-zine. Dokumentowała i kreowała otaczający ją świat nieustannie. Poprzez swoją refleksyjność, uważ-ność na drugiego człowieka, pokazała nam, jak kierować wzrok ku temu, co nieoczywiste.   
„reKONSTRUKCJA” to projekt w stałym procesie tworzenia, konstruowania nowych kontekstów inter-pretacyjnych, wchodzący w dialog z miejscem i czasem.
“Nie masz zdjęcia, nie masz historii, nie istniejesz”. Zdanie znalezione w notatkach Zuzy wskazuje na krytyczne zainteresowania artystki konstruowaniem się relacji obraz-obrazujący. To refleksja nad siłą widoczności. Nad dotkliwością pustki.
Kuratorka wystawy: Martyna Rominkiewicz, producent wystawy: Fundacja Fabryka Sensu, Firma Shane


5 XI, godz. 19:00
POKAZ FILMU I SPOTKANIE Z REŻYSERKĄ ANIELĄ ASTRID GABRYEL

Prezentacja fragmentów nowego dokumentu młodej twórczyni z Wrocławia, która uzyskała zgodę na rejestrację filmową w owianym tajemnicą teatralnym ośrodku kierowanym przez Thomasa Richardsa - ucznia i spadkobiercy Jerzego Grotowskiego. Oś dramaturgiczną filmu stanowi konflikt członków zespołu wokół sposobu istnienia grupy i wynikających z tego konsekwencji dla ich życia prywatnego. Po projekcji rozmowę z reżyserką poprowadzi dziennikarz filmowy Jan Pelczar.

 

8-10 XI
WARSZTAT WSPÓLNYM GŁOSEM

Prowadzony przez Annę Zubrzycki i Ewę Głowacką-Fierek - ma na celu pogłębianie wiedzy na temat własnych możliwości wokalnych. Proponowane ćwiczenia oparte są na metodzie Kristin Linklater ,,Uwolnij swój naturalny głos” oraz na Praktyce Uważności. Praca ta łączy głos z fizyczną ekspresją i strukturą ciała.  Pogłębia odczuwanie własnego głosu, zarówno w aspekcie indywidualnym jak i w tworzeniu harmonii, wynikającej ze śpiewu w grupie. W tym celu wykorzystane są pieśni tradycyjne, opracowane na wielogłos. Praca nad uwalnianiem głosu w takim rozumieniu, pozwala budować pew-ność siebie, poszerzać możliwości wokalne i pogłębiać wiedzę na temat integracji grupowej.
Warsztat zakończy pokaz otwarty dla publiczności w sobotę 10 XI, o godzinie 18:00.


17 XI, godz. 19:00
DEBATA

Inspiracją dla stworzenia programu projektu była publikacja książki Katarzyny Kułakowskiej „Błaźni-ce. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce”. Dlatego do udziału w rozmowie zostały zaproszone bo-haterki publikacji i autorka. Możliwość zapoznania się z indywidualnymi doświadczeniami artystek czasu teatralnej kontrkultury w Polsce powinna stać się punktem wyjścia do dyskusji o dzisiejszej sy-tuacji kobiet - członkiń twórczych kolektywów. Czy w naszych czasach idea zespołowości nadal trak-towana jest jako wartość? Czy w obecnym porządku kultury odnajdujemy jakieś ślady tamtych, utopij-nych wspólnot teatralnych? Debatę poprowadzi Ewa Molenda-Pilecka, kulturoznawczyni, teatrolożka i specjalistka komunikacji społecznej.


18 XI, godz. 16:00-18:00
WARSZTAT Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO

Warsztat poprowadzi adwokatka Karolina Szulc-Nagłowska specjalizująca się̨ w prawie autorskim, współpracująca z warszawską Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Program będzie doty-czył prawnych możliwości ochrony twórczych działań́ oraz indywidualnego wkładu w działania artystyczne tworzone zespołowo. Ponadto zostaną przeanalizowane prawa kobiet ciężarnych oraz matek ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet pracujących w grupach pozainstytucjonalnych.


24 XI, godz.19:00
PRÓBA OTWARTA SPEKTAKLU „DZIADY POLSKO-JAPOŃSKIE / SOREISAI” W REŻYSERII JADWIGI RODOWICZ CZECHOWSKIEJ

Przedstawienie stanowi twórcze nawiązanie do scenariusza „Dziadów” Jerzego Grotowskiego z 1961 roku wypełniając go jednak przede wszystkim postaciami kobiecymi oraz dwoma rodzajami muzyki tradycyjnej: słowiańską („naszą”) i japońską („obcą”). Dramat Mickiewicza nigdy nie był przetłuma-czony na język japoński i nie jest tam znany. Ale od najdawniejszych czasów Japończycy praktykują obrzęd zaduszkowej uczty i tańców, odprawianych podczas święta przodków „Obon” a do obcowania żywych z duszami zmarłych nawiązuje wielu wybitnych twórców teatru w Japonii. Polsko-japoński projekt będzie więc próbą zderzenia dwóch tradycji kulturowych i teatralnych. Organizowane w ra-mach „Błaźnic” spotkanie będzie miało charakter mini-recitalu: zostaną zaprezentowane sekwencje aktorskie i muzyczne opatrzone komentarzami reżyserki. Przewidziana jest rozmowa z widzami, a na zakończenie wieczór wspólnego tańca do muzyki granej na żywo.

Realizowany po raz pierwszy w roku stulecia praw kobiet projekt „Błaźnice” ma szansę stać się w przyszłości cyklicznym forum debaty na temat wpływu twórczości i sztuki na sytuację kobiet i ich aktywność.

 

Rada programowa:
Anna Zubrzycki – kuratorka rezydencji, Małgorzata Bruder, Ewa Molenda-Pilecka, Marianna Wasik


Producenci: Fundacja Voices, I Do Production

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Gminy Wrocław.

Aktualności
Anka Łoś. Fotografia
od
2018-11-30
do
2019-03-03

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego
pl. Wolności 7a

otwarcie - 30 listopada 2018, godz. 17.00

wystawa czynna do 3 marca 2019